Kanun ve Yönetmelikler

Kanun ve Yönetmelikler

e-İmza Kanun ve Yönetmelikler

5070 nolu Elektronik İmza Kanunu

Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik_1

Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik_2

Elektronik İmza Kanunu Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik_3

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_1

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_2

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_3

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_1

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_2

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_3

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_4

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_5

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_6

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_7

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_8

Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ' de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ_9

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

Nitelikli Elektronik Sertifika , SİL, OCSP İstek - Cevap Mesajları Profilleri

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği

2004 / 21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Merkezi Oluşturulması

2006 / 13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Hizmetlerine İlişkin Usul ve Eseslar

2006 / 20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kamu Sertifikasyon Merkezi

TK Denetim Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

20.12.2006 - TK Kararı - Ücretlerin Belirlenmesi

11.06.2006 - TK Kararı - Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları

18.04.2007 - TK Kararı - Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL , OCSP İstek ve Cevap Mesaj Profilleri

18.04.2004 - TK Kararı - ESHS

07.02.2012 - BTK Kararı - Güvenli Elektronik İmza Oluşturma ve Doğrulama Uygulamaları İle Güvenli Elektronik İmza Formatlarına Dair Usul ve Esaslara İlişkin Değişiklik

06.06.2012 - BTK Kararı - İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar

08.08.2012 - BTK Kararı - Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL, OCSP İstek ve Mesaj Profilleri Rehberinde Değişiklik

20.03.2012 - BTK Kararı - Güvenli Elektronik İmza