Park KEP-İK

Park KEP-İK

Park KEP-İK Nedir ?

Ücret bordrolarının şirket çalışanlarına KEP (Kayıtlı
Elektronik Posta) ile yasal geçerli halde elektronik ortamda

toplu olarak iletilmesini sağlayan yazılımdır.

Park KEP-İK Nasıl Çalışır ?

Her bir aşaması kullanıcı dostu olan ara yüzlerle ve web tabanlı sistemi sayesinde kolay, rahat, hızlı, esnek ve güvenilir bir ortam içinde çalışan KEP İK, İnsan Kaynakları departmanlarına katma değer sağlar.

İK Uygulaması

PDF

Maaş Bordroları Kontrol Edilir

İmza Yetkilileri Tarafından imzalanır

İmzalanır ve Gönderilir

Personele SMS ve e-Posta İle Ücretsiz Bildirimi Sağlanır

Park KEP-İK Avantajları

KEP sistemi yasalarca kullanım şekli belirlenmiş bir ileti gönderim sistemidir.

Gönderim zamanı ve gönderici alıcı kimlikleri bellidir ve delil niteliğindedir.

KEP iletileri göndericinin e İmzası ile yapılır ve entegratör tarafından zaman damgası kullanılır.

PARKKEP İK ile, iletisinin ekinde yer alan dosyayı da kullanıcı isterse elektronik imza ile imzalayarak gönderir.

Daha sonra yaklaşık 10 yıl boyunca saklanır.

KEP ile bordro teslimini hızlı yapar ve 20 yıl boyunca elektronik ortamda saklayabilirsiniz.

SGK müffettişlerine incelemelerde ücret pusulası teslim ettiğinizi KEP delilleri ile ispatlayarak yasal yükümlülüğünüzü yerine getirmiş olursunuz.

Elektronik İmza ıslak imza yerine kullanılır.

Yani Islak imza ile aynı güce sahiptir.