e-İmza

e-İmza

e-İmza Nedir ?

Elektronik imza, resmi olarak uyguladığınız her türlü süreçte ıslak imzanın yerine geçen bir dijital uygulamadır. Hukuki nitelikleri bakımından da ıslak imza ile aynı özelliklere sahip olan elektronik imza, ıslak imza gibi belirli bir şekle sahip değildir.

Geçerli Olmayan Yerler

E-imza ve ıslak imza hukuki nitelikleri bakımından aynı olmakla birlikte bazı alanlarda birtakım istisnaları bulunuyor. Bu istisnalar; Evlenme işlemleri, veraset ve intikal ve 3. tarafın şahitliğini gerektiren emlak alım satım işlemleri için ıslak imza gerekiyor. 

e-İmza Nasıl Alınır ?

Elektronik imzanın iki farklı çeşidi var: Bireysel e-imza ve kurumsal e-imza. Her biri için başvuru sırasında talep edilen belgelerle birlikte yapılır. Bu belgeleri sayfamızın devamında görebilirsiniz.

e-İmza Faydaları

5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre E-imza;
“Başka bir elektronik veriye eklenen veya başka bir elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eder.”

Hukuki Geçerlilik

E-imza, ıslak imza ile aynı hukuki geçerliliğe sahiptir

İnkar Edilemez

E-imza, elektronik işlemlerde gönderilen bilginin yolda değişmediğini, gönderen kişiye ait olduğunu ve inkar edilemeyeceğini garantiler.

Garantici

E-imza elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerde kişilerin kimlik bilgilerinin doğruluğunu garantiler.

Şahıs Özel

E-imza gerçek kişiler adına oluşturulur. Kurum adına e-imza oluşturulamaz.

3 Getiri

 • Kimlik Doğrulama
 • Bütünlük
 • İnkar Edilmezlik

e-İmza Kullanım Alanları

 • E-devlet uygulamalarında ve uzantılarında (turkiye.gov.tr)
 • UYAP ve benzeri kamu projelerinde• Sanayi Bakanlığı ve Kosgeb projelerinde
 • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) süreçlerinde
 • E-Fatura uygulamalarında
 • MERSİS Projesi kapsamında
 • Gümrük ve Dış Ticaret işlemlerinde
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sisteminde
 • Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
 • Banka talimatlarının gönderilmesinde
 • Genel Kurul,Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında
 • Bayi ağı, B2B iletişiminde ve sipariş sürecinde
 • Elektronik arşivin e-imzalanmasında
 • Islak imza gerektiren EBYS dahil tüm uygulamalarda
 • Üretilen ve imzalanması gereken her türlü evrakta
 • Özel uygulamalar ile kullanım alanları genişletilebilir.